Locatie

Eventing Emmeloord wordt gehouden in het Kuinderbos. De wedstrijdlocatie (met volop parkeergelegenheid) is te vinden aan de Schoterweg 3 in Bant, nabij Vakantiepark Eigen Wijze.

Kuinderbos 

Het Kuinderbos is te vinden in de Noordoostpolder, ten Oosten van Bant (op de grens met Friesland en Overijssel) en is 1.200 hectare groot. Er is een ruiter- en menroute, vele wandelroutes, fietsroutes en een GPS-route.

De diversiteit aan bomen in het natuurgebied is groot er zijn mooie waterpartijen, het wemelt er van de libellen, de buizerd, havik, wespendief, sperwer en ransuil zijn vaste gasten en in de zomer zijn vele vlindersoorten te bewonderen. Doordat het bos op de bodem van de zoute Zuiderzee werd aangeplant, vind je nog steeds schelpenresten tussen de bomen.

Het motto van Staatsbosbeheer is beschermen, beleven en benutten. Door in het Kuinderbos een eventingwedstrijd te organiseren kunnen nog meer mensen kennis maken met het unieke natuurgebied.

Crossroutes

Routes worden pas later bekend gemaakt.