Zesde editie verplaatst naar augustus 2022

De 6e editie van Eventing Emmeloord, die gepland stond voor 16 t/m 18 juli van dit jaar, wordt wederom door corona-onzekerheden verplaatst naar 12 t/m 14 augustus 2022, ook weer in het prachtige Kuinderbos.

Ook de voorgenomen preview-presentaties voor het bedrijfsleven, die we samen met onze hoofdsponsors in 2021 wilden geven, konden door alle beperkingen niet doorgaan. We hadden onze hoop gevestigd op een 6e editie in juli 2021. Afgelopen januari waren wij nog optimistisch over een tijdige controle op de coronaverspreiding en hoopten op een mogelijke terugkeer van evenementen deze zomer.

Helaas zien de mogelijkheden voor een coronaveilige organisatie van Eventing Emmeloord, met een gastvrij ontvangst van publiek, er nog steeds niet goed uit. En voor de vele ruiters en amazones, vrijwilligers, bezoekers, sponsoren en hun gasten vinden wij het van groot belang dat eenieder ook nu weer zonder beperkingen moet kunnen genieten van paardentopsport, gezelligheid en (zakelijke) ontmoetingen tijdens Eventing Emmeloord.

Alles afwegende hebben we als bestuur moeten besluiten dat helaas ook in 2021 Eventing Emmeloord niet georganiseerd kan worden. Door de opgelegde beperkingen, maar vooral ook vanwege de risico’s. Wij heb-ben hierin als organisatie immers een grote verantwoordelijkheid. Maar het bestuur heeft – samen met alle betrokkenen – een blijvend vertrouwen in de toekomst voor Eventing Emmeloord op de internationale paar-densportkalender van de FEI. Het evenement past ook uitstekend in ontwikkelingsplannen op sportief en re-creatief gebied in het uitermate geschikte Kuinderbos.

Het bestuur houdt uiteraard nauw contact met onze partners: de Gemeente Noordoostpolder (tevens vergun-ningverlener en bevoegd gezag in coronatijd), de Provincie Flevoland en terreineigenaar Staatsbosbeheer. Zij hebben ons laten weten dat juist Eventing Emmeloord vanwege haar belangrijke uitstraling een hippisch top-publieksevenement moet blijven, en delen met ons het dilemma van de grote onzekerheden.

Na de zomer beginnen we met de voorbereidingen en vertrouwen we erop dat we in augustus 2022 weer een van de mooiste sportieve evenementen in de regio voort te zetten!